kaple Panny Marie

Chocenice
Chocenice najdeme nedaleko Blovic. První zmínka o obci pochází již z roku 1115, kdy je uváděna v souvislosti s klášterem v Kladrubech.

Historické jádro vsi Zahrádka
V Zahrádce najdeme řadu cenných venkovských stavení. V roce 1995 zde byla vyhlášena vesnická památková zóna.

Hrad Švihov
Unikátní vodní hrad Švihov rozprostírající se v rovinatém terénu přibližně 10 km od Klatov patřil od druhé poloviny 14. století mocnému rodu Švihovských z Rýzmberka. V monumentální pozdně gotickou pevnost jej pak přibližně o 100 let později...

Kaple Panny Marie v Lučišti
Na návsi v Lučišti najdeme kapli Panny Marie pocházející z doby kolem roku 1800.

Kaple Panny Marie v Olešovicích
Jednoduchá stavba na obdélníkovém půdorysu s půlkruhovým presbytářem se zvoničkou v hřebeni střechy.

Kaplička, socha a pomník v Nýřanech
Kaple na návsi a u hřbitova, socha sv. Jana Nepomuckého, pomník obětem hornické stávky, a obětem pochodu smrti.

Lučiště
Vesnice Lučiště se nachází nedaleko Spáleného Poříčí. První zpráva o obci pochází z roku 1379.

Olešovice
Nejpočetnější a nejucelenější soubor hrázděných domů na severním Plzeňsku. Vesnická památková zóna.

Polžice
Ves na Radbuze v těsném sousedství horšovské obory. Lidová architektura, umělý renesanční vodní kanál, poblíž starý mlýn.

Rokycany
Střed města Rokycany byl vyhlášen v roce 1992 městskou památkovou zónou, na území města je v současné době 45 nemovitých kulturních památek.

Zahrádka
Vesnici se jménem Zahrádka najdeme nedaleko Nepomuku. V písemných pramenech je poprvé uváděna k roku 1318. V roce 1995 zde byla vyhlášena vesnická památková zóna.

Zámek Štěnovice (čp. 1)
Barokní zámek ve Štěnovicích byl budován od roku 1723. V zámecké kapli se dochovala freska od Františka Julia Luxe.

Životice
Životice jsou malá vesnice nedaleko Kasejovic. První písemná zmínka o vsi je datována do roku 1425.