Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Seči

Seč - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Seči býval původně gotickou stavbou, později byl upraven barokně.

Historie

Dominantou vesnice Seč je jednolodní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Z původního gotického kostela z 2. poloviny 14. století se do dnešních dnů dochovala jen zvonice a snad části zdiva lodi. V průčelí jsou viditelné sekundárně použité části zdobných gotických ostění. Barokní podoba kostela pochází z roku 1737. Barokní věže v průčelí nebyly dokončeny. Kostel býval cílem poutníků k obrazu Panny Marie, podle pověsti obdařenému zázračnou mocí, který daroval roku 1659 Kryštof Rudolf ze Svárova. Prostorná stavba má křížový půdorys s trojboce uzavřeným presbytářem. Na bocích se nachází věž a sakristie. K lodi jsou připojeny obdélné kaple. Fasáda průčelí je zdobena pilastry s toskánskými hlavicemi. Interiér je zaklenut valenou klenbou s výsečemi.

Výbava kostela je barokní. Dochoval se náhrobník hraběte Jáchyma ze Sinzendorfu z roku 1707. Pochází odtud gotická socha Sečenské madony z 3. čtvrtiny 14. století, jež je dnes součástí sbírek Muzea církevního umění plzeňské diecéze v Plzni. Madoně byla zasvěcena jedna z kaplí na Svaté cestě z Prahy do Staré Boleslavi. Z celkem 44 kaplí byla 35. v pořadí Sečenská kaple, jež se nachází na území obce Dřevčice u Brandýsa nad Labem a jejím donátorem byl hrabě Humprecht Jan Černín z Chudenic. Dále zde bývala gotická socha sv. Anny z doby kolem roku 1410 a sousoší Panny Marie a sv. Josefa z doby kolem roku 1480. Kolem kostela se rozprostírá hřbitov. Objekt dlouhodobě chátral, ale v současné době by se měl dočkat rekonstrukce. Je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.