socha sv. Anny

Dožice
Vesnice Dožice se nachází nedaleko Nepomuku. V písemných pramenech se poprvé objevuje k roku 1318.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Seči
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Seči býval původně gotickou stavbou, později byl upraven barokně.

Merklín
Merklín je poprvé zmiňován roku 1356. Dominantou obce je zámek a kostel sv. Mikuláše.

Sochy sv. Antonína Paduánského, sv. Anny a sv. Jana Nepomuckého v Dožicích
Na návsi v Dožicích najdeme soubor barokních soch sv. Antonína Paduánského, sv. Anny a sv. Jana Nepomuckého.