Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

Plzeň-Vnitřní Město - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Paměťové instituce - Muzeum
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: nezařazeno

Stručné představení

Expozice prezentující křesťanské umění a kulturu s důrazem na území plzeňské diecéze je instalována v prostorách středověkého kláštera.

http://www.zcm.cz/objekty/muzeum-cirkevniho-umeni-plzenske-dieceze

Historie

Expozice, která vznikla v roce 2012 jako pobočka Západočeského muzea v Plzni, prezentuje křesťanské umění a kulturu v univerzálním i regionálním kontextu. V autentickém prostřední bývalého františkánského kláštera jsou vystavena například liturgická roucha a další bohoslužebné předměty a především kolekce cenných gotických a barokních plastik a obrazů, deponovaných z kostelů na území plzeňské diecéze. Autory řady z nich jsou mistři zvučných jmen; z období renesance je to např. Lucas Cranach, z baroka Petr Brandl a Matyáš Bernard Braun. Unikátním prostorem přístupným v rámci expozice je kapitulní síň s kaplí sv. Barbory, vybavená pozdně gotickými nástěnnými malbami. Letní refektář je vyhrazen pro příležitostné tematické výstavy.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.