Humprecht Jan Černín z Chudenic

Chudenice
Městečko vzniklo ve 13. století jako rodové sídlo Černínů z Chudenic, kteří jej drželi až do poloviny 20. století. Vedle vlastní černínské rezidence se v malebné chudenické krajině nachází řada dalších významných pamětihodností.  

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Seči
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Seči býval původně gotickou stavbou, později byl upraven barokně.