roubená budova

Historické jádro vsi Jarov
Cenný soubor roubené lidové architektury, početný je i soubor zděných hospodářských staveb.

Historické jádro vsi Mítov
V Mítově najdeme hodnotné stavby, jež jsou cenným dokladem lidové architektury. Roku 1995 tady byla vyhlášena vesnická památková zóna.

Mlýn v Mítově (čp. 14)
V Mítově najdeme roubený patrový vodní mlýn s pavlačí a se zachovaným vnitřním zařízením.

Venkovské usedlosti v Hlincích (čp. 8, 9, 14, 22)
Soubor starší roubené zástavby.

Venkovské usedlosti v Jarově
Soubor roubené lidové architektury charakteristický pro povodí horní Berounky.

Venkovské usedlosti v Mítově (čp. 17, 23)
Cenným dokladem lidové architektury jsou v Mítově roubená stavení čp. 17 a 23.

Venkovské usedlosti ve Lhotě (čp. 20, eč. 73)
Nejcennějšími doklady původní lidové architektury jsou ve Lhotě dvě roubená obytná stavení situovaná na severní straně návsi.

Zvonice v Borku
Jednoduchá hranolová zvonička na návsi.