Zámek Hradiště (čp. 1)

Hradiště - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: baroko, klasicismus, neogotika
historická epocha: novověk

Stručné představení

Zámek Hradiště najdeme blízko města Blovice. Barokní stavba byla v 19. století přestavěna v novogotickém duchu. Dnes zde sídlí Muzeum jižního Plzeňska.

http://www.muzeum-blovice.cz

Historie

Jan Josef z Újezdu nechal v roce 1704 barokně přestavět původní tvrz. V roce 1775 byl zámek za hraběte Josefa Krakovského z Kolovrat upraven v duchu pozdního baroka. Hanuš Krakovský z Kolovrat, další člen rodu, byl významnou osobností vlasteneckého hnutí. V roce 1872 zdědil panství hrabě Eduard Pálffy z Erdödu, jenž nechal roku 1873 zámek výrazně upravit na letní sídlo v novogotickém stylu.

Patrová budova zámku má členitou čtyřkřídlou dispozici se čtvercovým nádvořím. Fasáda je výrazně novogoticky členěna. Kamenný můstek ústí do vjezdové brány, nad níž je umístěn barokní erb. Ze širokého průjezdu stoupá do patra dvojramenné klasicistní schodiště. Přízemí je ve starším severním a východním křídle zaklenuté barokními klenbami. Vpravo od průjezdu prostupuje obě podlaží zajímavá zámecká kaple sv. Ondřeje z roku 1853. Opatřena je kazetovým stropem, dřevěnou oratoří, iluzivní výmalbou stěn a obrazy od Josefa Vojtěcha Hellicha. Součástí kaple byly rovněž vzácné barokní varhany, zdobené figurální polychromovanou dřevořezbou. Patro je plochostropé, upravené v době poslední přestavby. Zámek je podsklepen.

Ve středu dvora se nachází kašna. Kolem zámku se rozkládá rozlehlý zámecký park, který byl založen kolem roku 1775 na místě starší zahrady. Park využívá ramena řeky Úslavy a je výjimečný starými a vzácnými porosty. Najdeme zde kamenné můstky s rostlinnými dekory i umělou jeskyni. Na jeho okraji bývalo zámecké zahradnictví s klasicistním domkem zahradníka. Zde žil na konci 19. století zahradník Josef Steinwender, jenž vytvořil poslední podobu parku, který tehdy vynikal množstvím vzácných rostlin, mezi nimiž nechyběly ani rostliny tropické.

Zámek prošel v nedávné době rozsáhlou rekonstrukcí. Od roku 2000 je sídlem Muzea jižního Plzeňska. Je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.