Úslava

Blovice
Blovice představují jedno z hlavních center okresu Plzeň-jih. První zmínka pochází z roku 1284. Mezi zajímavé památky patří kostel sv. Jana Evangelisty. Významným rodákem je autor československé státní vlajky Jaroslav Kursa.

Hradiště Hůrka ve Starém Plzenci
Na ploše více jak 4 ha se rozkládalo významné přemyslovské hradiště, o němž máme první zmínky již ve 2. polovině 10. století.

Myť
Osadu Myť najdeme blízko Blovic. Nedaleko se nacházela dnes zaniklá vesnice.  

Prádlo
Obec Prádlo leží na řece Úslavě nedaleko Nepomuku. Najdeme zde několik zajímavých památek, především kostel Povýšení sv. Kříže. Další pamětihodnosti se nacházejí v blízkém okolí. 

Šťáhlavy
Kokořovci z Kokořova vytvořili v 1. polovině 16. století základ rozsáhlého dominia, jehož centrem byly Šťáhlavy. Toto významné správní sídlo mající již koncem 18. století přes osm stovek obyvatel si své výjimečné postavení podrželo až do poloviny...

Venkovské usedlosti v Božkově (čp. 8, 11, 12, 36, 37, 38, 52, 56, 57, 67)
Převážně klasicistní a historizující venkovské usedlosti doplňují zajímavé hospodářské objekty a relativně málo drobných sakrálních památek.

Vrčeň
Vesnici Vrčeň najdeme nedaleko Nepomuku. Poprvé je zmiňována již roku 1189. Obci dominuje kostel sv. Vavřince, nedaleko stojí poutní kaple sv. Vojtěcha.

Žákava
Vesnice Žákava leží nedaleko Blovic nad pravým břehem řeky Úslavy. První zprávy o zdejší tvrzi a kostele pocházejí z roku 1350.

Zámek Hradiště (čp. 1)
Zámek Hradiště najdeme blízko města Blovice. Barokní stavba byla v 19. století přestavěna v novogotickém duchu. Dnes zde sídlí Muzeum jižního Plzeňska. 

Zámek Hradiště (čp. 1) (2)
Zámek Hradiště najdeme blízko města Blovice. Barokní stavba byla v 19. století přestavěna v novogotickém duchu. Dnes zde sídlí Muzeum jižního Plzeňska. 

Zaniklá středověká ves Myť
Zaniklá středověká ves se nacházela jihozápadně od osady Myť.

Zaniklá tvrz Nezvěstice
Nedaleko bývalého panského dvora v lokalitě Pod Zámečkem stávala nezvěstická tvrz vystavěná místní šlechtou asi ve 14. století.  

Zaniklá tvrz Pokonice u Žákavy
Pozůstatky tvrziště Pokonice najdeme blízko vesnice Žákava u Blovic. 

Žďár
Žďár je malá vesnice nedaleko Blovic. Dominantou je kostel sv. Václava. 

Zdemyslice
Vesnice Zdemyslice leží nedaleko Blovic. První zmínka o vsi pochází již z roku 1115.