Chudenice

Kaničky
Vesnice s lidovou architekturou v romantickém údolí Starého potoka.

Kostel sv. Petra a Pavla v Dolní Lukavici
Kostel sv. Petra a Pavla v Dolní Lukavici má gotický původ, v roce 1684 byl barokně přestavován. Za ním stojí fara z roku 1800.

Zíchov
Zíchov dnes spadá pod Koloveč, v obci zbytky středověké tvrze v někdejším panském hospodářském dvoře.