Tschepper

Radnice v Nýrsku (čp. 81)
Raně barokní měšťanský dům vystavěný za Koců z Dobrše sloužil jako vrchnostenský hostinec i továrna na prádlo.