Zámek Dolejší Těšov (čp. 1)

Dolejší Těšov - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: renesance, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Nenápadný zámeček na místě renesanční tvrze Koců z Dobrše vystavěli počátkem 18. století Dohalští z Dohalic.

Historie

Malá víska Dolejší Těšov se nachází přibližně 3 km severozápadně od Hartmanic. Poprvé se o její existenci dozvídáme v roce 1428, kdy patřila pod velhartické panství. O více jak 100 let později ji držel Jan Rendl z Úšavy a od něj ji získal Dětleb Koc z Dobrše. Právě on tu vedle poplužního dvora nechal vystavět také šlechtické sídlo v podobě renesanční tvrze. Kocové pak na Těšově seděli až do počátku 18. století. Ještě na konci 17. století se však ukázalo, že středověká tvrz nedostačuje nárokům těšovských pánů, a tak Václav Bartoloměj Koc opět přistoupil k výrazné investici do výstavby své rezidence, kdy nechal na místě tvrze vystavět raně barokní zámek, který přeci jen lépe odpovídal narůstajícím sídelním nárokům pobělohorské šlechty. Po roce 1737 získalo panství nového majitele v podobě Dohalských z Dohalic. Ti tu záhy provedly několik stavebních úprav, především tu v roce 1746 nechali zřídit kapli Nanebevzetí Panny Marie. Následoval rychlý sled majitelů, kteří již k žádné další zásadní stavební úpravě nepřistoupili. Posledním majitelem byla rodina Zieglerova, která tu pobývala až do poloviny 20. století. Dnes je stavba využívána jako hospodářský dvůr a je příležitostně přístupná.

Původně se jednalo o jednoduchou obytnou dvoupatrovou budovu, která byla sklenuta klenbou s trojúhelnými výsečemi. Průjezd byl pak zaklenut valeně s pětibokými výsečemi. Nedaleko zámku stojí raně barokní špýchar z roku 1697, jehož vchod zdobí erby Koců z Dobrše a Janovských z Janovic. Dříve k sídlu náležela také rozlehlá zahrada, která dnes není téměř patrná.

Fotografie

Zámek Dolejší Těšov (čp. 1)Zámek Dolejší Těšov (čp. 1)