Dohalští z Dohalic

Blížejov
Ves v údolí Zubřiny s původně gotickým kostelem sv. Martina (renesanční malby, náhrobníky rodů, heraldická výzdoba).

Zámek Dolejší Těšov (čp. 1)
Nenápadný zámeček na místě renesanční tvrze Koců z Dobrše vystavěli počátkem 18. století Dohalští z Dohalic.

Zámek Žikov (čp. 1)
Nenápadný pozdně barokní zámeček vystavěli Dohalští z Dohalic až v 18. století.