obora

Horšov
Obec, která dala název Horšovskému Týnu, do poloviny 13. století sídlo arcijáhnů, zástupců biskupa.

Horšovská obora s poplužním dvorem
Obora pro chov vysoké zvěře.

Nebřeziny
Vesnici, která patřila mezi nejstarší pozemkové příslušenství plaského kláštera, dominuje budova barokní rezidence vystavěné v první čtvrtině 18. století stavitelem Kondelem podle plánů architekta Santiniho.

Polžice
Ves na Radbuze v těsném sousedství horšovské obory. Lidová architektura, umělý renesanční vodní kanál, poblíž starý mlýn.