Zřícenina hradu Věžka u Druztové

Druztová - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Panská sídla - hrady a zříceniny
stavební sloh: gotika
historická epocha: středověk

Stručné představení

Z hradu zůstaly zachovány fragmenty obvodového zdiva objektů okolo nádvoří, přičemž na nejlépe chráněném místě nad řekou lze předpokládat hradní palác.

Historie

Východně od vsi se na skalnatém ostrohu nad řekou Berounkou nacházejí zříceniny hradu Věžka. Hrad se v písemných pramenech poprvé připomíná k roku 1351, kdy byl majetkem Racka ze Švamberka. Ve druhé polovině 14. století se v držení vystřídali Otík ze Stupna a Petr Prase z Chrástu. V roce 1406 byl hrad po půlročním obléhání dobyt vojskem krále Václava IV. Podruhé byl pak dobyt v roce 1478 vojskem města Plzně. Tehdy byl také zničen, neboť ve výčtu příslušenství zdejšího statku z roku 1517 již hrad nefiguruje. Z hradu zůstaly zachovány fragmenty obvodového zdiva objektů okolo nádvoří, přičemž na nejlépe chráněném místě nad řekou lze předpokládat hradní palác. Hrad byl nedostatečně zkoumán v letech 1962–1972, přičemž byly jeho zříceniny ještě více poničeny.

Fotografie

Zřícenina hradu Věžka u Druztové