Jan Heřman Černín z Chudenic

Chudenice
Městečko vzniklo ve 13. století jako rodové sídlo Černínů z Chudenic, kteří jej drželi až do poloviny 20. století. Vedle vlastní černínské rezidence se v malebné chudenické krajině nachází řada dalších významných pamětihodností.  

Tvrz Křenice (čp. 19)
Pouze obvodové zdivo dnes připomíná křenickou tvrz z poloviny 16. století, kterou si snad na místě staršího šlechtického sídla ze 13. století postavil Jetřich Valečský z Vřesovic.