Kocovští z Kocova

Červené Poříčí
Ves Poříčí založená místní šlechtou počátkem 14. století získala své přízvisko podle vysoké červené střechy zdejšího zámku, jenž je unikátním reprezentantem saské renesance v Čechách.  

Osvračín
Poblíž obce Osvračín jsou nepatrné zbytky hradu, o kterém se vyprávělo, že se propadl do země.

Zřícenina hradu Prácheň u Velkých Hydčic
Zřícenina na vrchu Prácheň připomíná hrad vystavěný po roce 1315 na místě staršího slovanského hradiště z přelomu 10. a 11. století, který měl nejen prezentovat moc a bohatství Bavorů ze Strakonic, ale sloužit také jako důležitý opěrný bod pro...

Zřícenina hradu Preitenstein u Nového Městečka
Hrad založil nejspíše ve 30. letech 14. století král Jan Lucemburský jako vojenský opěrný bod.