kostel Narození Panny Marie

Chotěšov
Chotěšov je poprvé zmiňován již roku 1115. Dominantou obce je areál kláštera premonstrátek a dále také kostel Narození Panny Marie. 

Fara v Kotouni (čp. 1)
Blízko kostela Narození Panny Marie v Kotouni najdeme patrovou barokní budovu fary.

Kostel Narození Panny Marie v Chotěšově
Kostel Narození Panny Marie se nachází poblíž klášterního areálu v Chotěšově. Jako farní je zmiňován již roku 1366. Později byl barokizován.

Kostel Narození Panny Marie v Kotouni
Barokní kostel Narození Panny Marie v Kotouni je díky své poloze na návrší vidět ze širšího okolí. Zajímavostí je kostnice, umístěná pod východním průčelím. Na návrší u kostela stojí také budova fary. 

Kotouň
Vesnici Kotouň najdeme nedaleko Nepomuku. První zmínka o obci pochází z roku 1352.

Loučim
Loučimský kostel byl dle pověsti postaven obry, je spojen také s pověstí o černé (husitské) madoně známé i v Bavorsku. Starý židovský hřbitov.

Osvračín
Poblíž obce Osvračín jsou nepatrné zbytky hradu, o kterém se vyprávělo, že se propadl do země.

Zvonice Bílá a Černá věž v Klatovech
Černá věž, nepřehlédnutelná dominanta klatovského náměstí, i poněkud zapomenutá Bílá věž u kostela Narození Panny Marie měly být nejen okázalou prezentací městského bohatství, nýbrž především odměřovat čas.