Mosty v Tachově

Tachov - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Technické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: moderní doba

Stručné představení

Dvě památkově chráněné lávky pro pěší z počátku 20. století, překonávající řeku Mži.

Historie

Tachovský hrad, který vznikl v první polovině 12. století, zaujímá strategickou polohu na ostrožně na levém břehu řeky Mže. V sousedství středověkého sídla bylo ve druhé polovině 13. století založeno město, jehož jádrem se stalo náměstí, situované asi 150 metrů východně od opevněné rezidence. V intravilánu Tachova se dnes nachází více než deset mostů, spojujících obě části obce, která se rozrostla i na pravý břeh Mže. Pouze dva z nich se však mohou pyšnit památkovou ochranou, v obou případech se jedná o lávky pro pěší, které od sebe odděluje vzdálenost asi 250 metrů. První se nalézá na konci Vodní ulice, druhá se klene nad korytem řeky v blízkosti bývalého kláštera. Oba mosty byly postaveny na počátku 20. století. Vyznačují se železobetonovou konstrukcí a vydutým obloukem s vysoce klenutou mostovkou, jejíž zakřivení kopíruje prostřednictvím několika schodů i dlážděný chodník. Vzhledově velmi podobné lávky dosahují šířky přibližně dvou metrů a Mži překonávají ve výšce šesti metrů nad její hladinou.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:

Fotografie

Mosty v Tachově