Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Tachově

Tachov - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko, neogotika
historická epocha: středověk, novověk, moderní doba

Stručné představení

Arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie je dnes hlavním tachovským chrámem a pyšní se bohatou vnitřní výzdobou.

Historie

Ústředním městským svatostánkem je arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie. Na místě dnešního sakrálního objektu stávala raně gotická stavba, která se od roku 1329 nacházela v držení řádu křižovníků. Ve třetí čtvrtině 14. století byl chrám přebudován ve vrcholně gotickém slohu, po požáru, jímž byl stižen roku 1492, byl do roku 1499 obnoven pozdně goticky. O půlstoletí později se historie opakovala. Roku 1558 strávily svatyni plameny, byla však vzápětí opravena. Další, tentokrát barokní renovace proběhly roku 1678 a na sklonku 18. století. V letech 1904 až 1908 se podle návrhu architekta Antonína Cechnera uskutečnila novogotická přestavba baziliky, která však byla koncem druhé světové války poškozena bombardováním. Zatímco severní loď se dočkala rekonstrukce, zhroucená předsíň byla ponechána svému osudu. Další a snad nadlouho poslední ranou byl požár, který roku 1963 zachvátil střechy a krovy kostela. V současnosti je technický stav památky uspokojivý, ačkoliv narušené fasády nejsou právě nejlepší vizitkou hlavního tachovského svatostánku.

Chrám Nanebevzetí Panny Marie je trojlodní bazilikou s protáhlým, pětiboce uzavřeným presbytářem, který zpevňují kamenné opěráky. K bočním stěnám kněžiště přiléhají obdélníkové sakristie; starší jižní je přízemní, v patře severní, novogotické se nachází oratoř. Nad západním průčelím stavby se tyčí vysoká hranolová věž s novogotickou špicí. Obvodové zdi presbyteria i lodi člení vysoká, úzká a hrotitá okna s pozdně gotickými kružbami z poloviny 16. století. Vnější plášť budovy zdobí několik dekorativních profilovaných portálů ze 14. a 15. století.

Hlavní loď je od bočních oddělena dvěma řadami nízkých arkád. Nad trojlodím i presbytářem se prostírá křížová klenba, která se v závěru kněžiště paprsčitě větví. Žebra v presbyteriu se opírají o dlouhé oblé přípory, v hlavní lodi spadají na konzoly, opracované do podoby pozdně gotických masek. V presbytáři se nalézá profilované kamenné sedile, výrazným prvkem interiéru je dvoupatrová pozdně gotická kruchta, zdobená arkádami ve tvaru oslích hřbetů.

Většinu mobiliáře tvoří raně barokní díla, která vznikla ve druhé půli 17. století. Hlavní oltář portálového typu z roku 1663 se pyšní obrazem Nanebevzetí Panny Marie a sochami svatého Petra, Pavla a archanděla Michaela. Na pilířích v kněžišti i v lodi je umístěn raně barokní soubor skulptur českých světců od Jana Brokoffa. Gotické výtvarné umění zastupuje plastika Madony z konce 15. století, renesanční tvorbu dva mramorové figurální epitafy. Ozdobou kruchty jsou rokokové varhany z poloviny 18. století.

Fotografie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v TachověKostel Nanebevzetí Panny Marie v TachověKostel Nanebevzetí Panny Marie v TachověKostel Nanebevzetí Panny Marie v TachověKostel Nanebevzetí Panny Marie v TachověKostel Nanebevzetí Panny Marie v TachověKostel Nanebevzetí Panny Marie v TachověKostel Nanebevzetí Panny Marie v TachověKostel Nanebevzetí Panny Marie v TachověKostel Nanebevzetí Panny Marie v TachověKostel Nanebevzetí Panny Marie v TachověKostel Nanebevzetí Panny Marie v TachověKostel Nanebevzetí Panny Marie v TachověKostel Nanebevzetí Panny Marie v Tachově