bazilika

Benediktinský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Kladrubech
Benediktinský klášter v Kladrubech byl založen roku 1115, do svého zrušení na sklonku 18. století získal konvent podobu rozsáhlého barokního areálu, na jehož výstavbě a výzdobě se podíleli přední soudobí architekti a umělci.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Tachově
Arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie je dnes hlavním tachovským chrámem a pyšní se bohatou vnitřní výzdobou.