Antonín Cechner

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Tachově
Arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie je dnes hlavním tachovským chrámem a pyšní se bohatou vnitřní výzdobou.