Kostel sv. Jiří v Přimdě

Přimda - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: románský sloh, gotika
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Gotický kostel svatého Jiří vznikl přestavbou staršího románského chrámu, sakrální památka s mohutnou věží je dominantou přimdského náměstí.

Historie

Ve východní části přimdského náměstí Republiky se nachází gotický kostel svatého Jiří. Jeho předchůdcem byla románská svatyně, část původního zdiva se dochovala v lodi současného chrámu. Ve druhé polovině 14. století byl přestavěn v gotickém slohu, přibližně ze stejné doby, konkrétně z roku 1384, pochází i první písemná zmínka o svatostánku. Vrcholně gotickou podobu si dodnes udržel presbytář, loď byla kolem roku 1500 upravena ve stylu pozdní gotiky. Ve stejném období přibyla ke kostelu mohutná hranolová věž. Roku 1582 byl chrám obnoven, vícekrát byl opravován v 17. a 19. století. Důležitým zásahem bylo zvýšení věže, k němuž došlo v letech 1824 až 1826. Roku 1993 byla sakrální památka po letech chátrání rekonstruována a znovu vysvěcena. Dnes se díky nedávné renovaci fasád a střech nachází v dobrém technickém stavu. Přimdská svatyně, která se svým vzhledem výrazně odlišuje od většiny církevních staveb na Tachovsku, se tak opět stala ozdobou zdejšího náměstí.

Kostel svatého Jiří se skládá z protáhlé obdélníkové lodi, která plynule přechází v presbytář s trojbokým závěrem, jenž je zvenku zpevněn kamennými opěráky. Ze severní strany přiléhá k lodi sakristie lichoběžníkového tvaru, na jihu se k ní přimyká čtvercová předsíň. Nejpůsobivější část stavby tvoří vysoká věž, která se vypíná nad západním průčelím. Její stěny zdobí do výšky prvního patra bosáž, hladkou fasádu lodi a kněžiště člení štíhlá hrotitá okna.

Nad presbytářem se prostírá křížová klenba, jejíž žebra se v závěru paprsčitě rozbíhají a dosedají na jehlanové konzoly. Se dvěma poli křížové klenby se setkáme i v lodi, zde však hřebínková žebra spadají na vtažené pilíře. Většina vnitřního vybavení kostela pochází ze závěru 19. století, starší zařízení bylo až na výjimky zničeno požáry. Cennými doklady gotického výtvarného umění jsou erbový náhrobník z 15. století a kamenná osmiboká křtitelnice.

Fotografie

Kostel sv. Jiří v PřimděKostel sv. Jiří v PřimděKostel sv. Jiří v Přimdě