gotický náhrobník

Kostel sv. Jiří v Přimdě
Gotický kostel svatého Jiří vznikl přestavbou staršího románského chrámu, sakrální památka s mohutnou věží je dominantou přimdského náměstí.