Historické jádro vsi Prostiboř

Prostiboř - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: baroko, klasicismus, neoklasicismus
historická epocha: středověk, novověk, moderní doba

Stručné představení

Jádrem vesnice Prostiboř je dvouřadá lichoběžníková náves, která je obklopena selskými usedlostmi středověkého původu, její východní čelo a vnitřní prostory jsou zaplněny druhotnou domkařskou a chalupnickou zástavbou.

Historie

Vesnice Prostiboř se rozkládá na levém břehu řeky Úhlavky. Leží na mírném svahu nedaleko soutoku Úhlavky s Mezholezským potokem. Ve vzdálenosti zhruba 700 metrů od východního okraje vsi se na skalnatém návrší tyčí zámek Kopec, o jehož středověkém předchůdci se v písemných pramenech poprvé hovořilo v polovině 13. století. Osada byla zmíněna už roku 1115 v souvislosti se založením kladrubského kláštera, dobou svého vzniku tedy spadá do starší fáze kolonizace západních Čech.

Historická zástavba Prostiboře je uspořádána kolem dvouřadé návsi lichoběžníkového tvaru, která na délku měří asi 250 metrů. Příbytky chalupníků a domkářů vznikaly druhotně, nalezneme je jak v obou čelech a na vnitřní ploše ústředního prostranství, tak na jihovýchodním a severovýchodním okraji vesnice. Většina památkově chráněného souboru zděné lidové architektury pochází z poslední čtvrtiny 19. a první třetiny 20. století. Část stavení má půdní polopatra, takřka všechny se pyšní poměrně bohatou dekorativní výzdobou. Jádro obce nebylo v minulosti ve větší míře zasaženo novodobými rekonstrukcemi ani plošnými demolicemi, díky svému kvalitnímu urbanistickému řešení byla Prostiboř roku 1995 prohlášena vesnickou památkovou zónou.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.