Kostel sv. Bartoloměje v Pístově

Pístov - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Hlavním turistickým lákadlem malé obce Pístov je barokní poutní kostel svatého Bartoloměje, výstavná stavba pozoruhodná svým architektonickým řešením i výzdobou.

Historie

Zdaleka viditelný poutní chrám svatého Bartoloměje představuje dominantu a zároveň nejvýznamnější památku malé vsi Pístov. Původní kostel zde stál nejpozději od roku 1359, k tomuto datu se totiž váže první zmínka o místní svatyni v písemných pramenech. Kolem roku 1473 byl kompletně přestavěn v pozdně gotickém slohu, roku 1495 byl však vážně poškozen požárem. V letech 1760 až 1765 byl sakrální objekt obnoven a rozšířen, není vyloučeno, že na plánech barokní přestavby se podílel slavný architekt Kilián Ignác Dientzenhofer. Svatostánek přes nepříliš dobrý technický stav a značně zanedbaný a zašlý exteriér plní svou roli i v současnosti. Kdysi věhlasné poutní místo neupadlo ani v dnešní době zcela v zapomnění, chrám si tak prostřednictvím pouťových pobožností může alespoň pár dní v roce připomínat svou někdejší slávu.

Obdélníkovou loď se zkoseným severozápadním i jihozápadním nárožím lemují po třech stranách přízemní ambity. K východnímu segmentu lodi přiléhá trojboce uzavřený presbytář, nad jehož závěrem se tyčí hranolová věž krytá cibulovitou bání s lucernou. K severní i jižní stěně kněžiště se přimykají sakristie s oratořemi v patře. Tím vzniká nepříliš obvyklý půdorys ve tvaru latinského kříže, jenž vytváří zdání dvoulodní stavby. Vnitřní chrámový prostor opticky člení pilíře s pilastry a zalamovanými římsami. S vyvýšenou kruchtou, nesenou třemi arkádami usazenými na pilířích, sousedí dvě tribuny, které lemují boky lodi. Presbyterium odděluje od zbytku svatyně triumfální oblouk, v závěru kněžiště se nachází druhý vítězný oblouk. Placková klenba je zdobena freskami s výjevy z bartolomějské legendy od malíře Eliáše Dollhopfa. Monumentální barokní hlavní oltář portálového typu pochází z roku 1760 a pyšní se velkým obrazem svatého Bartoloměje. Kazatelna byla vyrobena kolem roku 1770. V lodi můžeme spatřit sochy čtyř církevních Otců a barokní náhrobníky z poloviny 18. století.

Fotografie

Kostel sv. Bartoloměje v PístověKostel sv. Bartoloměje v PístověKostel sv. Bartoloměje v PístověKostel sv. Bartoloměje v PístověKostel sv. Bartoloměje v PístověKostel sv. Bartoloměje v PístověKostel sv. Bartoloměje v PístověKostel sv. Bartoloměje v PístověKostel sv. Bartoloměje v PístověKostel sv. Bartoloměje v PístověKostel sv. Bartoloměje v PístověKostel sv. Bartoloměje v PístověKostel sv. Bartoloměje v Pístově