Sídliště u Kostelce

Kostelec - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: nezařazeno

Stručné představení

V blízkosti hospodářského dvora Alfrédov se v dávné minulosti nacházelo opevněné rovinné hradiště, které se rozkládalo na obou březích Touškovského potoka.

Historie

V bezprostřední blízkosti bývalého hospodářského dvora Alfrédov se nachází opevněné rovinné sídliště, které zaujímá plochu čtverce, jehož strana měří zhruba 150 metrů. Hradiště se rozkládalo na obou březích Touškovského potoka přibližně v místech, kde koryto vodního toku přetíná silnice z Kostelce do Ostrova u Stříbra. Archeologické naleziště vydalo prostřednictvím povrchových sběrů množství keramických střepů.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.