Touškovský potok

Hradiště Hradec u Stodu
V Hradci najdeme pozůstatky slovanského hradiště, které jsou dnes částečně zastavěny rodinnými domky.  

Sídliště u Kostelce
V blízkosti hospodářského dvora Alfrédov se v dávné minulosti nacházelo opevněné rovinné hradiště, které se rozkládalo na obou březích Touškovského potoka.