Ostrov u Stříbra

Mohylové pohřebiště u Kostelce
Ve stínu vzrostlých stromů Farského lesa, jenž se rozkládá nedaleko Kostelce, nalezneme roztroušené pozůstatky několika mohyl, které dosud nebyly podrobeny odbornému archeologickému průzkumu.

Sídliště u Kostelce
V blízkosti hospodářského dvora Alfrédov se v dávné minulosti nacházelo opevněné rovinné hradiště, které se rozkládalo na obou březích Touškovského potoka.