Kostel sv. Markéty v Erpužicích

Erpužice - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Barokní kostel svaté Markéty v Erpužicích vznikl důkladnou přestavbou starého gotického chrámu, poškozený svatostánek byl v nedávné době zčásti opraven, aby však bylo dosaženo úplné záchrany svatyně, bude v budoucnu nutné vynaložit další finanční prostředky a úsilí.

Historie

Barokní kostel svaté Markéty je nejvýznamnější pamětihodností malé vesnice Erpužice. V jádře gotický svatostánek, v historických pramenech poprvé připomínaný roku 1378, byl roku 1701 barokně upraven. Renovaci financoval hrabě Prosper ze Sinzendorfu. Část budovy prošla ve druhé polovině 18. století další přestavbou, tentokrát mnohem menšího rozsahu.

Na širokou loď obdélníkového půdorysu navazuje podlouhlý, zúžený a trojboce uzavřený presbytář. K severnímu průčelí kněžiště přiléhá hranolová věž se sakristií, která je zastřešena cibulovitou bání. Fasáda sakrální památky je členěna zdobnými pilastry a rozměrnými kasulovými okny, v současnosti bohužel značně poškozenými. Nad hlavní chrámovou prostorou ční plochý strop, který prostřednictvím fabionů plynule přechází ve svislé stěny kostelní lodi. Presbyterium je završeno dvěma poli české placky, která podpírají pilíře se štukovým dekorem, v sakristii lze spatřit křížovou klenbu.

Většina vnitřního zařízení pochází z druhé poloviny 18. století. V této době vznikl například rokokový hlavní oltář rámové konstrukce, jenž je osazen sousoším Nejsvětější Trojice a postranními plastikami svatých Jana Nepomuckého a Vojtěcha. Zhruba stejného stáří je dekorativní rokoková kazatelna. O několik dekád mladší, konkrétně z první poloviny 19. věku, jsou dva boční oltáře sloupového typu. Byly vytvořeny podle estetických kánonů klasicismu a jsou doplněny soudobými malbami a sochařskou výzdobou. Nejstarší součástí mobiliáře je pozdně gotická kamenná křtitelnice z půle 19. století.

Technický stav sakrální památky není zdaleka vyhovující. V nedávné době sice došlo ke kompletní rekonstrukci střechy a opravě jižní a západní fasády věže, čímž bylo eliminováno riziko zatékání dešťové vody do budovy, vážně poškozené venkovní omítky a vytlučená okna však naléhavě vyžadují další investice.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:
jmenný:

Fotografie

Kostel sv. Markéty v ErpužicíchKostel sv. Markéty v ErpužicíchKostel sv. Markéty v ErpužicíchKostel sv. Markéty v ErpužicíchKostel sv. Markéty v ErpužicíchKostel sv. Markéty v ErpužicíchKostel sv. Markéty v Erpužicích