Prosper ze Sinzendorfu

Kostel sv. Jiří v Černošíně
Barokní chrám svatého Jiří z poloviny 18. století dosahuje architektonické působivosti a zdání dynamiky a pohybu důmyslným zkosením hran lodi a plastickým členěním fasád.

Kostel sv. Markéty v Erpužicích
Barokní kostel svaté Markéty v Erpužicích vznikl důkladnou přestavbou starého gotického chrámu, poškozený svatostánek byl v nedávné době zčásti opraven, aby však bylo dosaženo úplné záchrany svatyně, bude v budoucnu nutné vynaložit...

Zámek Trpísty (čp. 1)
Malebný barokní zámek z první třetiny 18. století, který v současnosti prochází postupnou obnovou.