Zámek Cebiv (čp. 1)

Cebiv - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: renesance, baroko
historická epocha: středověk, novověk, moderní doba

Stručné představení

Cebivský zámek vznikl přestavbou a rozšířením renesanční tvrze z 16. století, technický stav budovy a její vzhled jsou dnes po letech chátrání tristní.

Historie

Předchůdcem cebivského zámku byla pozdně středověká či raně novověká tvrz, která se v písemných pramenech poprvé objevila roku 1543 v souvislosti s vložením vsi do zemských desek, které nechal provést majitel Jan Drzdeř z Hrádku. Stará budova se před rokem 1657 stala obětí požáru. Poslední archeologické průzkumy ukázaly, že zbytky renesanční stavby po roce 1712, kdy Cebiv koupili Löwensteinové, pravděpodobně nebyly odstraněny, jak se dříve soudilo, ale byly zčásti zachovány a využity při velkorysé rekonstrukci v barokním duchu, k níž patrně došlo nedlouho po tomto datu. V první půli 18. století vzniklo na místě tvrze patrové stavení rozdělené na úřednickou a reprezentační část, které zůstalo majetkem rodu až do roku 1945. V období, které předcházelo dokončení rozsáhlých úprav zámků v Bezdružicích a Boru u Tachova na sklonku 18. století, plnilo cebivské sídlo úlohu hlavní löwensteinské rezidence na bezdružickém panství. Po roce 1945 se na dlouhá léta stalo administrativním pracovištěm cebivského státního statku. Od roku 1998 se budovy nevyužívalo, spolu s přilehlým areálem hospodářského dvora je nyní předmětem restitučního řízení.

Jednopatrovou barokní stavbu, jejíž půdorys napodobuje písmeno H, kryje mohutná mansardová střecha. Dnešní dispozice vznikla podstatným rozšířením starší renesanční tvrze, k jejímuž čtvercovému tělesu bylo připojeno reprezentační křídlo ve tvaru písmene T. Aby bylo dosaženo pravidelného půdorysu, bylo jádro objektu doplněno dvěma rizality. Západní průčelí je třípodlažní a vyznačuje se dvěma portály. Fasáda je členěna lizénovými rámci, rozměrná obdélníková okna jsou lemována ozdobným kamenným ostěním. Vnitřní prostory jsou svrchu uzavřeny valenými a křížovými klenbami.

Cebivský zámek se po letech chátrání nachází v neuspokojivém stavu. Tato sama o sobě neradostná informace je zvýrazněna skutečností, že se jedná o velmi cennou, v jádru renesanční stavbu s pozoruhodnou dispozicí a hodnotnými relikty dříve bohatého vnitřního zařízení, které zatím naštěstí nepodlehly zkáze.

Fotografie

Zámek Cebiv (čp. 1)Zámek Cebiv (čp. 1)Zámek Cebiv (čp. 1)Zámek Cebiv (čp. 1)Zámek Cebiv (čp. 1)