Zámek Broumov (čp. 30)

Broumov - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Svatovítský zámek z poloviny 18. století byl dříve využíván jako příležitostné letní sídlo šlechty i k administrativním účelům, dnes se v budově nachází hotel.

Historie

Druhým z celkem tří broumovských panských sídel je menší zámek, zvaný též Svatovítský, který se rozkládá na jižním okraji obce nedaleko vzácné dubové aleje a břehů Hamerského potoka. Podobně jako u jeho protějšku, Jánského zámečku, s nímž se sváří o pomyslný titul nejstarší dosud existující šlechtické rezidence v Broumově, nemáme k dispozici mnoho informací o jeho historii. Vznikl pravděpodobně kolem roku 1750, kdy jej nechal vybudovat Zikmund Haimhausen, majitel panství Chodová Planá. Impulzem k jeho výstavbě byl pravděpodobně rozmach hornictví a hutnictví, k němuž došlo v polovině 18. století v Broumově a blízkém okolí. Ve druhé půli 18. a první polovině 19. věku byl zámeček sídlem lesního a báňského úřadu, v držení potomků Zikmunda Haimhausena, kterým sloužil jako dočasné letní obydlí, však zůstal i po uzavření místních průmyslových provozů na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 19. století. Po roce 1945 přešel objekt do vlastnictví státu a dlouhá léta byl využíván jako sklad, což se neblaze podepsalo na technickém stavu památky. Po roce 1989 se rezidence dostala do soukromých rukou, v nedávné době prošla rozsáhlou rekonstrukcí a dnes se v jejích prostorách nachází hotel.

Jedná se o barokní patrovou budovu přibližně čtvercového půdorysu s nižší přístavbou, která plnila hospodářské funkce a vybíhala z východního průčelí zámku. Hlavní stavení je kryto mohutnou mansardovou střechou s drobnou lucernou, menší přístavek před nepřízní počasí chrání polovalbová střecha. Půdorys přízemí napovídá, že sídlo bylo od počátku projektováno se zřetelem k zamýšlené administrativní funkci. Tuto domněnku potvrzuje dispozice s průběžnou střední chodbou, z níž vybíhají jednotlivé místnosti uspořádané podél obvodových zdí zámku. V těsné blízkosti pamětihodnosti se nachází barokní socha svatého Víta v kotli z roku 1749.

Fotografie

Zámek Broumov (čp. 30)Zámek Broumov (čp. 30)Zámek Broumov (čp. 30)Zámek Broumov (čp. 30)