Hamerský potok

Kostel sv. Jakuba v Brodu nad Tichou
Původně gotický a poté zčásti zbarokizovaný kostel svatého Jakuba Většího se pyšní bohatou vnitřní výzdobou a zařízením, které většinou pochází z 18. století.

Planá
Pětitisícové město Planá je jedním z důležitých center západních Čech, zboží v minulosti patřilo například Dobrohostům z Ronšperka, Plánským ze Žeberka, Šlikům, Sinzendorfům a Nosticům.

Socha sv. Jana Nepomuckého v Brodu nad Tichou
Vrcholně barokní socha svatého Jana Nepomuckého ze třicátých let 18. století se nachází u mostu přes Hamerský potok.

Zadní Chodov
Zadní Chodov patřil ve středověku k privilegovaným chodským vsím, jejichž obyvatelé byli podřízeni přímo panovníkovi a výměnou za četné výsady a svobody měli konat strážní službu v pohraničních lesích.

Zámek Broumov (čp. 30)
Svatovítský zámek z poloviny 18. století byl dříve využíván jako příležitostné letní sídlo šlechty i k administrativním účelům, dnes se v budově nachází hotel.