Jánský zámeček v Broumově (čp. 1)

Broumov - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: baroko, klasicismus
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Kdysi malebný Jánský zámeček, obklopený romantickým lesoparkem, balancoval ještě před nedávnem na pokraji zkázy, díky soukromému vlastníkovi probíhá v posledních letech obnova šlechtického sídla.

Historie

Na katastrálním území nevelké horské obce Broumov, ležící pouze několik kilometrů od hranic s Německem, se dohromady nacházejí tři bývalá panská sídla. Klasicistní stavbu s poetickým názvem Jánský zámeček, odvozeným od dnes už neexistující sochy svatého Jana Nepomuckého, která stávala v jeho blízkosti, nalezne návštěvník na pravé straně silnice ze Zadního Chodova do Broumova na samém začátku vesnice. Šlechtická rezidence, známá též pod německým názvem Johanneshof či alternativním jménem Kastnerův zámek, je obklopena malým lesoparkem, v dnešní době bohužel velmi zanedbaným a dále pustnoucím.

Jánský zámeček je v současnosti takřka zapomenutým stavením, jehož minulost zůstává z větší části neznámá. Nevíme přesně, kdy byl vybudován, ale pravděpodobně se tak stalo před rokem 1750. Jeho majitelé pocházeli ze šlechtického rodu Haimhausenů. V písemných pramenech se sídlo poprvé vyskytlo až roku 1818, kdy byl vyhotoven podrobný popis jeho vnitřního vybavení a zařízení. V průběhu 19. století sloužila rezidence k ubytování vrchnostenských úředníků a penzionovaných lesních správců, příležitostně byla využívána i k loveckým účelům.

Z architektonického hlediska se jedná o pozdně barokní či klasicistní dvoupodlažní objekt s přibližně obdélníkovým půdorysem, uprostřed jižního průčelí se nachází patrový přístavek. Přízemím zámku prochází chodba, nad níž se prostírá klášterní klenba.

Kvůli dlouhému období chátrání se budova ještě před několika málo lety nacházela ve velmi špatném stavu. Fasády byly značně poškozeny, interiéry zcela zničené a v některých místnostech se propadly stropy. V nedávné době převzal bývalé šlechtické sídlo soukromý investor, pod jehož vedením se začala uskutečňovat tolik potřebná rekonstrukce. V první fázi byla opravena střecha, což by mělo zabránit nežádoucímu zatékání dešťové vody do objektu a tím i jeho další devastaci.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
jmenný:

Fotografie

Jánský zámeček v Broumově (čp. 1)