Hradiště a mohylové pohřebiště u Bezemína

Bezemín - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: středověk

Stručné představení

Na zalesněné ostrožně nad soutokem Hadovky a Úterského potoka se nachází terénní pozůstatky slovanského hradiště z 8. a 9. století, na jehož předpolí leží mohylové pohřebiště.

Historie

Tři kilometry severovýchodně od malé vesnice Bezemín se na zalesněné ostrožně nad soutokem Hadovky a Úterského potoka rozkládá slovanské hradiště, které bylo roku 1995 prohlášeno národní kulturní památkou. Osada, která byla obydlena v 8. a 9. století, se skládala ze dvou částí. První z nich bylo sídliště, které zaujímalo plochu přesahující tři hektary. Bylo obehnáno mohutným valem, jenž dosahoval výšky až 2,5 metru a u paty šířky až 9 metrů. Dosavadní archeologické výzkumy se soustředily právě na fortifikační systém. Bylo zjištěno, že k obranyschopnosti přispívala dřevohlinitá hradba, která byla kryta čelní kamennou stěnou. Druhou část hradiště, nacházející se v těsném sousedství sídliště, tvoří menší opevněná plocha eliptického tvaru, která pravděpodobně plnila funkci akropole. Na jižním předpolí zaniklé osady se v zalesněné krajině nalézá mohylové pohřebiště, jež se skládá ze 45 mohylových hrobů z 8. a 9. století.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
věcný:

Fotografie

Hradiště a mohylové pohřebiště u BezemínaHradiště a mohylové pohřebiště u BezemínaHradiště a mohylové pohřebiště u BezemínaHradiště a mohylové pohřebiště u BezemínaHradiště a mohylové pohřebiště u BezemínaHradiště a mohylové pohřebiště u BezemínaHradiště a mohylové pohřebiště u Bezemína