Úterský potok

Historické jádro městečka Úterý
Úterý si zachovalo mimořádné urbanistické a památkové hodnoty, jež byly v roce 1992 důvodem k jeho prohlášení za městskou památkovou zónu.

Hradiště a mohylové pohřebiště u Bezemína
Na zalesněné ostrožně nad soutokem Hadovky a Úterského potoka se nachází terénní pozůstatky slovanského hradiště z 8. a 9. století, na jehož předpolí leží mohylové pohřebiště.

Hradiště u Ostrova u Bezdružic
Terénní pozůstatky pravěkého a raně středověkého hradiště.

Mlýn v Úterý (čp. 147)
Jeden z mnoha mlýnů, jež dříve stály a pracovaly na Úterském potoce.

Zřícenina hradu Falkenštejn u Poloučan
Zřícenina hradu Falkenštejna, který patrně zanikl v počáteční fázi husitských válek, se nachází na ostrožně nad Úterským potokem.