Zámek v Terešově

Terešov - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Zámek byl postaven zřejmě kolem roku 1730 pro Jana Křtitele z Bredy na místě starší tvrze.

Historie

Prvně je v pramenech zdejší tvrz připomínána roku 1544, kdy si dal Terešov zapsat do zemských desek Vratislav z Mitrovic. V 16. století Terešov přestal být střediskem panství a tvrz i ves zpustly. Zámek byl postaven zřejmě kolem roku 1730 pro Jana Křtitele z Bredy na místě starší tvrze. Architekt ani stavitel nejsou známi. Další majitelé byli Strojetičtí ze Strojetic, majitelé se potom často střídali. 

Zámecký areál je obklopen parkem. V ose stojí patrová barokní budova zámku s mansardovou střechou a středovým mělkým rizalitem, před průčelím je umístěn čestný dvůr. V současnosti je v zámku, z něhož byly necitelnými úpravami v 60. letech 20. století odstraněny barokní prvky, umístěn výchovný ústav mládeže.

Významné pověsti

Po švédském vpádu byl prý na zdejším zámku krutý správce, který byl robotníky nazýván černým správcem či čertem. Jednou, když násilím nutil robotníky, aby vytáhli velký kámen, zjevil se prý čert a ten ho kámen samotného nutil vytáhnout. Za jeho krutost ho prý čert nakonec odnesl. Lidé vídali vyjíždět ze zámku kočár tažený dvěma koňmi, v němž byl správce bez hlavy. 

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.