Strojetičtí ze Strojetic

Zámek v Terešově
Zámek byl postaven zřejmě kolem roku 1730 pro Jana Křtitele z Bredy na místě starší tvrze.