Hradiště a mohylové pohřebiště Na hradišti u Střapole

Střapole - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: středověk

Stručné představení

Poblíž Berounky se nachází zbytky původního hradiště.

Historie

Nachází se na ostrožně mezi potoky Lužnicí a Korečnickým, které jsou přítoky Berounky. Cesta k místu v mapách vyznačeném jako Na Hradišti není značená. Jedná se pravděpodobně o raně středověké hradiště s plochou cca 4 hektary. Ještě v 70. letech patrné zbytky opevnění (pás odlišné zeminy s přepálenou hlínou a uhlíky) již nejsou dochovány. Archeologický průzkum lokality dosud prováděn nebyl, z plochy jsou známy nálezy eneolitické a raně středověké keramiky, patrně z 8. a 9. století.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.