keramika

Hostouň
Hostouň a další okolní vsi byly před druhou světovou válkou a během ní známy svými hřebčinci. Nejznámější událostí z dějin Hostouně se díky sudetským Němcům stala záchrana lipicánů na konci války. Barokní památky a sochy.

Hradiště a mohylové pohřebiště Na hradišti u Střapole
Poblíž Berounky se nachází zbytky původního hradiště.

Hradiště Žďár u Pavlovska
Vrch Žďár je dominantou celé Rokycanské kotliny. Vzhledem ke své poloze a výhledům je oblíbeným turistickým cílem.

Klenčí pod Čerchovem
Starobylé městečko, jedna z jedenácti původních chodských vsí, známé jako místo působení Jindřicha Šimona Baara či místo posledního odpočinku nechvalně proslulého Lomikara. Vesnická památková zóna.

Mohylové pohřebiště u Újezdu u Svatého Kříže
Halštatské pohylové pohřebiště.

Mohylové pohřebiště u Vochova
Rozsáhlý sídlištní areál s rondelem z období mladšího neolitu (asi 4600 př. n. l.).

Pavlovsko
Vrch Žďár je dominantou celé Rokycanské kotliny. Vzhledem ke své poloze a výhledům je oblíbeným turistickým cílem.

Sídliště Babiny u Vlkova
Výšinné sídliště Babiny se nachází nedaleko vesnice Vlkov. Lokalizováno bylo v roce 1961.

Střapole
Poblíž Berounky se nachází zbytky původního hradiště.

Zřícenina hradu Radeč u Těškova
Šlo o malý hrad, který byl od návrší oddělen širokým obloukovým příkopem a vnějším valem, jádro bylo umístěno za skalním hřebenem.