Kostel sv. Vavřince ve Strašicích

Strašice - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Gotický kostel pochází z konce 13. či z poloviny 14. století, v roce 1637 byl opraven.

Historie

Kostel stojí uprostřed hřbitova na kopci nad vsí, nedaleko fary. Gotický kostel pochází z konce 13. či z poloviny 14. století, v roce 1637 byl opraven. Zřejmě v 18. století byl rozšířen a zbarokizován. Jde o jednolodní plochostropý kostel s masivní hranolovou věží na západě. Presbytář a sakristie na severní straně mají gotickou křížovou žebrovou klenbu na konzolách. Rožmberskou růži jako symbol majitele panství nalezneme ve svorníku původní gotické klenby v sakristii a presbytáři. V presbytáři se na severní stěně dochovaly nástěnné malby z konce 14. století s pašijovými výjevy. Ty byly objeveny až při opravách interiéru kostela v roce 1940. V dolním pásu zleva je zobrazen Kristus pod Kaifášem a Kristus na hoře Olivetské, v horním rozměrná scéna Ukřižování a Oplakávání v podobě Piety. Malby horního pásu od dolního oddělovala bílá lišta s černými latinskými nápisy. Strašické malby jsou odborníky velmi ceněny, spekuluje se, že rožmberská objednávka byla realizována s přímým spojením s pražským dvorským okruhem. Na barokním oltáři je obraz sv. Vavřince.

Fotografie

Kostel sv. Vavřince ve StrašicíchKostel sv. Vavřince ve StrašicíchKostel sv. Vavřince ve Strašicích