sakristie

Hřbitovní kaple sv. Rosálie v Radnicích
Uprostřed hřbitova stojí orientovaná kaple sv. Rozálie, v severozápadním nároží hřbitova budova márnice (hrobnický domek).

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Zvíkovci
První zmínka o kostele z roku 1352.

Kostel sv. Vavřince ve Strašicích
Gotický kostel pochází z konce 13. či z poloviny 14. století, v roce 1637 byl opraven.

Kostel sv. Vavřince ve Stupně
První písemná zpráva o kostelu pochází z roku 1352.