Rokycanův sbor v Rokycanech (čp. 481)

Rokycany - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: funkcionalismus
historická epocha: moderní doba

Stručné představení

Modlitebna Českobratrské církve evangelické.

Historie

Rokycanův sbor je řadový dům v Jiráskově ulici umístěný mezi budovou bývalé městské spořitelny (dnes Komerční banky) a dalším domem. Vybudován byl v letech 1932–1933 podle projektu F. A. Libry, někdy se uvádí také architekt J. Chvojka. Objekt byl vybudován na nepravidelném, přibližně obdélném půdorysu. Hlavní průčelí objektu je orientováno na sever do Jiráskovy ulice. Objekt se nachází v majetku Farního sboru českobratrské církve evangelické.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.