českobratrská církev evangelická

Českobratrský kostel v Kralovicích
Moderní puristická stavba s ojedinělými historizujícími detaily, jíž dominuje nevysoká boční čtyřhranná věž z režného zdiva s jehlancovou střechou.

Českobratrský sbor v Merklíně
V roce 1930 byla v Merklíně zahájena stavba českobratrského kostela, který byl pod názvem Husova kaple slavnostně otevřen roku 1931.

Husova kaple v Dolní Bělé
Kaple Českobratrské církve evangelické z 1. poloviny 20. století.

Kostel sv. Václava v Tachově
Gotický kostel ze 13. století byl po roce 1558 renesančně přestavěn, v 19. století se využíval jako windischgrätzká hrobka.

Kralovice
Významné regionální centrum s dominantou kostela sv. Petra a Pavla, gotické stavby proměněné ve druhé polovině 16. století pod vlivem italské renesance.

Rokycanův sbor v Rokycanech (čp. 481)
Modlitebna Českobratrské církve evangelické.