F.A. Libra

Rokycanův sbor v Rokycanech (čp. 481)
Modlitebna Českobratrské církve evangelické.

Spořitelna v Rokycanech (čp. 482)
Funkcionalistická budova z 30. let 20. století.