Kostel Panny Marie Sněžné v Rokycanech

Rokycany - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko, klasicismus
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Původně gotický kostel s augustiniánským probošstvím.

Historie

Kostel je gotického původu. Arcibiskup Arnošt z Pardubic u něj zřídil roku 1363 probošství augustiniánů kanovníků, které bylo v roce 1421 zřejmě i s kostelem vypáleno husity. Gotický kostel byl později upravován. Dne 12. 9. 1784 kostel téměř zcela zničil zhoubný požár a následná klasicistní přestavba byla realizována dle plánů Ignáce Palliardiho. Roku 1789 byl kostel vysvěcen. V té době však bez věže. Ta byla vybudována až v letech 1821–1823 v empírovém slohu podle projektu Františka Hegera.

Kostel je dominantou Masarykova náměstí. Jedná se o zděnou, omítanou, orientovanou stavbu, trojlodí bazilikálního typu s širší a vyšší hlavní lodí než boční lodi; presbytář stejně široký jako hlavní loď a trojboce zakončený; před západním průčelím hlavní lodi čtyřboká věž (svou hmotou cca z poloviny vtažena do lodi); po severním boku presbytáře obdélná sakristie s oratoří a pokladnicí.

Interiér hlavní lodi je zaklenut čtyřmi poli křížové klenby s půlkruhovými pasy; ve vrcholu středního pole je oválné zrcadlo. Dělící pasy jsou podloženy pilastry. Kruchta podklenuta i zaklenuta plackovou klenbou. V kostele byl pozdně gotický deskový oltář z doby kolem roku 1500. Ten byl později nahrazen barokním oltářem, který shořel roku 1784. V současnosti je v kostele oltář ze zrušeného kláštera sv. Michala na Starém městě Pražském. Tento oltář byl zhotoven roku 1750 na objednávku hraběte Františka Karla Rudolfa Sweertse kameníkem Josefem Lauermannem podle projektu architekta F. J. Preé. Oltář původně zdobil obraz Archanděla Gabriela od proslulého malíře Petra Brandla, který je dnes nezvěstný. Nahrazen byl obrazem Panny Marie Sněžné od malíře Josefa Kramolína. Kostel je v majetku Římskokatolické farnosti Rokycany.

Fotografie

Kostel Panny Marie Sněžné v RokycanechKostel Panny Marie Sněžné v RokycanechKostel Panny Marie Sněžné v Rokycanech