Josef Lauerman

Kostel Panny Marie Sněžné v Rokycanech
Původně gotický kostel s augustiniánským probošstvím.

Proboštství s kostelem Zvěstování Panny Marie v Mariánském Týnci
V roce 1699 bylo při kostele založeno proboštství, které obývali plaští cisterciáci pečující o duchovní správu a provoz stále oblíbenějšího poutního místa.