František Karel Rudolf Sweerts

Kostel Panny Marie Sněžné v Rokycanech
Původně gotický kostel s augustiniánským probošstvím.