Kostel sv. Jakuba a Filipa ve Lhotě pod Radčem

Lhota pod Radčem - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, renesance, klasicismus
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Poprvé je připomínán již roku 1352.

Historie

Kostel se nachází v jihozápadní části návsi. Poprvé je připomínán již roku 1352. Původně byl gotický, ale byl poničen během třicetileté války. Na počátku 19. století byl klasicistně přestavěn (někde psáno pozdně barokně). Jedná se o zděnou, původně omítanou stavbu. K obdélné lodi je připojen užší presbytář zhruba čtvercového půdorysu, po severní straně je umístěna čtyřboká věž s oratoří v prvním patře. Věž je datována do 16. století. Interiér lodi je plochostropý, téměř celou západní polovinu lodi zaujímá kruchta, spočívající na dvou hranolových zděných pilířích. V severní stěně je obdélný vchod do sakristie a sanktuář (možná renesanční). Do oratoře ústí arkáda. Okolo kostela byl až do 19. století hřbitov, později přemístěný za obec. Kostel donedávna celý omítnutý prošel rekonstrukcí vnějšího pláště. Při ní byla ponechána omítnutá věž, kdežto omítka z vlastního kostela sňata a stavba ponechána pouze kamenná. Kostel je v majetku Římskokatolické farnosti Rokycany.

Fotografie

Kostel sv. Jakuba a Filipa ve Lhotě pod RadčemKostel sv. Jakuba a Filipa ve Lhotě pod RadčemKostel sv. Jakuba a Filipa ve Lhotě pod Radčem