sanktuář

Kostel sv. Jakuba a Filipa ve Lhotě pod Radčem
Poprvé je připomínán již roku 1352.